Strona główna

Witamy na oficjalnej stronie poświęconej
Harcerskiemu Klubowi Krótkofalowców

SP5ZBA

 

przy

Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

 

ul. Wacława Lachmana 2 lok. 119
09-407 Płock

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Więcej --> Aktualności

 

Silent Key

 

Z ogromną przykrością informujemy, że w dniu 07 października 2021 roku odszedł z naszego grona kolega Jarosław Więczkowski SQ5EKW - Zastępca Prezesa i Sekretarz Harcerskiego Klubowi Krótkofalowców SP5ZBA. Wieloletni opiekun i operator przemienników SR5PL i SR5P.
Niech pozostanie na zawsze w naszej pamięci takim, jaki był.
Cześć Jego pamięci.

 

Pogrzeb kolegi Jarka odbędzie się o godz. 14:00 w poniedziałek 11 października 2021 roku na Cmentarzu Komunalnym w Płocku.

 

Rodzinie Jarka kondolencje składają Koledzy i Koleżanki Harcerskiego Klubu Krótkofalowców SP5ZBA z Płocka.

 

Marcin SQ5GRQ / SP5ZBA

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Więcej --> Aktualności

 

Przemiennik SR5PL i SR5P

 

Informuję, że w dniu 29 sierpnia 2020 roku wprowadzono zmiany na płockich przemiennikach SR5PL i SR5P.
Zmiany dotyczą sposobu wyzwalania przemiennika SR5PL, który był wyzwalany nośną.
Teraz częstotliwość sygnału podnośnej CTCSS to: 127,3 Hz.
Zmiana na przemienniku SR5P polega na zmianie częstotliwości sygnału podnośnej CTCSS z 110,9 Hz na 127,3 Hz.

 

Wybrano podnośną 127,3 Hz dla ujednolicenia z najczęściej spotykanym CTCSS w okręgu nr 5.
Powyższe zmiany powinny poprawić komfort pracy na przemiennikach.

 

Jednocześnie przepraszamy za utrudnienia związane z potrzebą przeprogramowania radiotelefonów na nową podnośną CTCSS.

 

Marcin SQ5GRQ / SP5ZBA

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Więcej --> Aktualności

 

Posiedzenie Rady Klubu SP5ZBA

 

W dniu 04 września 2019 roku w siedzibie Klubu odbyło się posiedzenie Rady Klubu SP5ZBA.
Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Klubu:
1) Benek - SQ5AZB,
2) Adam - SQ5AXA,
3) Darek - SQ5AXX,
4) Daniel - SQ5AXS,
5) Zdzisław - SQ5BPX,
6) Marcin - SQ5GRQ,
7) Jarek - SQ5EKW.

 

Program posiedzenia obejmował:
- wybór prezesa Klubu,
- powołanie na funkcje w Klubie,
- zmianę nazwy Klubu,
- sprawy różne wewnętrzne Klubu.

 

Ze stanowiska kierownika Klubu zrezygnował Benedykt Sandomierski SQ5AZB ze względu na stan zdrowia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Klubu jednogłośnie wybrała Zdzisława Zielińskiego SQ5BPX
na prezesa Klubu.

 

Prezes Zdzisław SQ5BPX powołał do pełnienia funkcji w Klubie następujących Kolegów:
- Jarosław Więczkowski SQ5EKW - Z-ca Prezesa i Sekretarz Klubu,
- Daniel Korzan SQ5AXS - QSL Menager Klubu,
- Marcin Strzałkowski SQ5GRQ - Webmaster,
- Adam Bąk SQ5AXA - Podczaszy Klubu,
- Dariusz Szadkowski SQ5AXX - Podstoli Klubu.

 

Rada Klubu podjęła decyzję, że z dniem 04 września 2019 roku Harcerski Klub Łączności SP5ZBA
zmienia nazwę na Harcerski Klub Krótkofalowców SP5ZBA.
Jest to powrót do nazwy historycznej. Od tej daty nazwa Klubu brzmi:
Harcerski Klub Krótkofalowców SP5ZBA przy Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku,
09-407 Płock, ul. Wacława Lachmana 2 lok. 119
.

 

W związku z rezygnacją Benedykta Sandomierskiego SQ5AZB ze stanowiska kierownika Klubu,
w imieniu wszystkich członków Klubu składamy najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią pracę
na rzecz Klubu, za nieprzeciętne zaangażowanie i wkład w rozwój krótkofalarstwa w Płocku.
Dziękujemy za te piękne lata współpracy, poświęcenie i oddanie. Trud włożony w pracę na rzecz Klubu pozostanie w naszej pamięci na zawsze.
Przy tej okazji, Benedykt Sandomierski SQ5AZB, otrzymał tytuł Prezesa Seniora.

 

W dniu 11 września 2019 roku zostanie przeprowadzona w Klubie inwentaryzacja sprzętu.

 

 

Marcin SQ5GRQ / SP5ZBA

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Więcej --> Aktualności

 

UWAGA! Nabór do Klubu Krótkofalowców

 

Harcerski Klub Łączności "SP5ZBA" w Płocku ogłasza nowy nabór harcerzy z Płocka (od 12 lat) do Klubu Krótkofalowców.

W Klubie będzie prowadzone szkolenie przygotowujące przyszłych harcerzy krótkofalowców do:

  • samodzielnej pracy na amatorskiej radiostacji klubowej i indywidualnej,
  • zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej celem uzyskania indywidualnej "Licencji Krótkofalarskiej",
  • pracy w służbowej sieci łączności ZHP,
  • umiejętności zlokalizowania radiostacji polowej w terenie - "Łowy na lisa".

Zgłoszenia przyjmujemy drogą internetową na adres: sp5zba@wp.pl i telefonicznie pod tel.: 518-258-304.

 

Kierownik HKŁ
hm. Benedykt Sandomierski, SQ5AZB