O klubie

Dzięki inicjatywie Jerzego Pułjana powstał w czerwcu 1968 roku Harcerski Klub Krótkofalowców przy Technikum Elektrycznym w Płocku przy ul. Jachowicza 4, który został zarejestrowany w Zarządzie Oddziałowym Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie - 1 października 1968 roku pod nr 57/War i otrzymał z PIR znak nadawczy SP5ZBA. Pod tym znakiem dnia 15 marca 1970 roku ze stacją SP8BSQ, z operatorem Henrykiem QTH Biała Podlaska, w paśmie 3,5 MHz przeprowadzono pierwsze klubowe QSO. W późniejszym okresie klub zmienił promotora na Filię Politechniki Warszawskiej w Płocku.

 

Pierwszy zarząd klubu to: prezes - Jerzy Pułjan, sekretarz - Łukasiewicz, uczeń Technikum Elektrycznego, gospodarz klubu - Tadeusz Rybak, skarbnik - Jerzy Fijołek. Opiekunem klubu z ramienia Technikum Elektrycznego był mgr inż. Mariusz Portalski, nauczyciel z technikum.

 

Harcerski klub prowadzi nadal swoją działalność w Płocku na osiedlu "Międzytorze" pod nazwą: Harcerski Klub Łączności SP5ZBA przy Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku. Początkowo klub mieścił się przy ul. Piaska 4, a obecnie przy ul. Lachmana 2. Aktualnie kierownikiem klubu jest hm. Benedykt Sandomierski SQ5AZB.