Dyplom okolicznościowy

29 kwietnia 1934 roku w ramach programu Dni Płockiego Harcerstwa nastąpiło uroczyste otwarcie harcerskiej radiostacji nadawczej. Stacja otrzymała z ramienia Ministerstwa Poczt i Telegrafów amatorski znak dla „Związku Harcerstwa Polskiego, Płock” - SP1GW, a później SP1IJ.

Krótkofalowcy w Płocku w roku bieżącym obchodzą 80 Rocznicę powstania płockiego krótkofalarstwa (1934-2014). W związku z powyższym od 29 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku radiostacja Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZBA będzie pracowała pod znakiem okolicznościowym HF80PLOCK.

Z tej okazji będzie możliwość zdobycia dyplomu okolicznościowego 80 LAT KRÓTKOFALARSTWA W PŁOCKU promującego krótkofalarstwo i miasto Płock - położone na pięknej wysokiej skarpie wiślanej - dawną stolicę Mazowsza i Polski.

W załączeniu przedstawiamy wzór dyplomu i regulamin zdobycia dyplomu.

Radiostacja HF80PLOCK/5 - w ramach promocji krótkofalarstwa - będzie pracowała z terenu płockich szkół.